משרדי חברת סודקסו לוד

תכנון משרדי חברת סודקסו בלוד

שטח בנייה: 1200 מ"ר
שנת סיום בניה: 2018

עיצוב פנים: רונית עבודי