בית אבות סיעודי אחווה - שלב ב'

שלב א' של בית האבות, הכולל 6 מחלקות סיעודיות ותשושי נפש, הושלם בשנת 2011.
בשלב ב' מוסיפים אגף חדש הכולל 2 מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושי נפש, מרתף תפעולי וחניון.

שטח בנייה שלב א': כ-7,200 מ"ר
שטח בנייה שלב ב': כ-6,500 מ"ר

שנת סיום בניה: בשלבי תכנון