בית אבות סיעודי קדימה

בית אבות סיעודי הכולל 6 מחלקות סיעודיות ותשושי נפש וקומת מסחר נלווה.

שטח בנייה: כ-8,200 מ"ר
שנת סיום בניה: 2014