בית ספר יסודי גני מנחם באר יעקב

בית ספר יסודי 18 כיתות בשכונת גני מנחם בבאר יעקב

שטח בנייה:
שנת סיום בניה: