בית אבות סיעודי לוד

בית אבות סיעודי הכולל 5 מחלקות סיעודיות ותשושי נפש.

שטח בנייה: כ-6,000 מ"ר
שנת סיום בניה: 2005